رفتن به محتوای اصلی

کارگاه پیشگیری از اعتیاد  در پلدشت

همیاران

کارگاه پیشگیری از اعتیاد 

در این جلسه که به همت حوزه شهید اکبری ناحیه پلدشت با شرکت ۵۰ نفر از نوجوانان پایگاه تشکیل شده بود عواقب ذلت بار افراد مبتلا به اعتیاد بازگو شد و مضرات و آسیب های مصرف دخانیات به عنوان گلوگاه ورود نوجوانان به مصرف مواد مخدر توضیح داده شد .

دسته بندی