رفتن به محتوای اصلی

کارگاه پیشگیری وآگاه سازی اعتیاد در بوکان

همیاران

 کارگاه پیشگیری واگاه سازی اعتیاد وآشنایی با مواد مخدر با سخنرانی کارشناس روانشناسی توسط پایگاه شهیدکنکاش حوزه  شهری شهیدآذین پور در بوکان برگزار شد.


 

دسته بندی