رفتن به محتوای اصلی

دوره آموزشی آسیب های اجتماعی در شوط

همیاران

 دوره آموزشی آسیب های اجتماعی در حوزه های( عملیات روانی و اعتیاد ،فضای مجازی، عفاف و حجاب ) با شرکت اولیاء دانش آموزان مدارس شهرستان با حضور مربیان حوزه بسیج دانش آموزی  شهرستان شوط برگزار گردید

دسته بندی