رفتن به محتوای اصلی

جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در شهرستان شوط

همیاران

جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط باحضور فرماندار  و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

دسته بندی